Home Tags Dek62

Tag: dek62

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน    คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากําหนดไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คุณสมบัติผู้สมัครคณะ/สาขา/จำนวนรับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ...

การรับเข้าศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คณะ/สาขา/จำนวนรับ     คุณสมบัติผู้สมัคร   กำหนดการรับสมัคร    ดาว์นโหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ

การรับเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คุณสมบัติผู้สมัครหลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)คุณสมบัติผู้สมัคร...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คุณสมบัติผู้สมัคร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม