Home คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบ

ข้อสอบ, ข้อสอบเก่า, onet, gatpat, 7วิชาสามัญ, 9วิชาสามัญ

ค่าสถิติพื้นฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา 2562

จากการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้มีการรายงานผล สถิติพื้นฐาน และจํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ จําแนกตามรายวิชา ดังต่อไปนี้ รายงานค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบวิชาสามัญ 9...
ข้อสอบเก่า o-net

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2548 - ปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลเดิมหายไปตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่ครับ อาจยังมีตกหล่นอยู่   ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2548 ข้อสอบพร้อมเฉลย...

ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT 2562

จากการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2562 ได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้มีการรายงานผล สถิติพื้นฐาน และจํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ จําแนกตามรายวิชา ดังต่อไปนี้  สถิติพื้นฐาน การสอบ GAT/PAT ประจําปี 2562...

ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET 2561

จากการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 และได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้รายงานผลการทดสอบค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม