การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

1409

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 คณะ/รายละเอียด

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.) => [เว็บไซต์ กสพท.]

 กำหนดการรับสมัคร

ไปที่เว็บไซต์โครงการ