ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6

23761
ข้อสอบเก่า o-net

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2548 – ปัจจุบัน
เนื่องจากข้อมูลเดิมหายไปตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่ครับ อาจยังมีตกหล่นอยู่

  ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2548
 ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2549
 ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2550
 ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2551
 ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552