ค่าย จิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature)

4309

ค่ายจิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature) จัดโดย นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นค่ายเพื่อแนะนำให้น้องๆ ม.ปลายได้รู้จักเกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2562
2. มีความสนใจในศาสตรข์องจิตวิทยาและพร้อมนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อทั้งตนเองและสังคม
3. มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ และนักศึกษาภาควิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 กำหนดการ

กำหนดการกิจกรรม
ระยะเวลา : 12 – 14 ตุลาคม 62 (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ใบสมัครยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์)

ประกาศผลการคัดเลือก
– ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 (ตัวจริง)
– ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 (ในกรณีมีผู้สมัครตัวจริงสละสิทธิ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครตัวสำรองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายในวันนี้)

 สถานที่

สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ค่าเข้าร่วม

ค่าเข้าร่วม : 550 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • 086-6852519 (พี่ธัญ)
  • 083-1622597 (พี่อุ้ม)

 ดาว์นโหลดใบสมัคร

ไปที่เว็บไซต์โครงการ