การรับเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

1831

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักเกณฑ์การรับสมัคร : 
ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) 
  • นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562 
  • สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562
  • ประกาศผล 9 พฤษภาคม 2562
  • สัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2562
  • สละสิทธิ์ 17 – 18 พฤษภาคม 2562

ไปที่เว็บไซต์โครงการ