การรับเข้าศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

4310

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

 

กำหนดการรับสมัคร

 

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ