การเข้าศึกษาต่อ

ข่าวรับตรง, การเข้าศึกษาต่อ

การรับเข้าศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คณะ/สาขา/จำนวนรับ     คุณสมบัติผู้สมัคร   กำหนดการรับสมัคร    ดาว์นโหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ

การรับเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คุณสมบัติผู้สมัครหลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ O-NET, GAT, PAT, GPAX, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)คุณสมบัติผู้สมัคร...

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 4 Admission 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission   องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำ  กำหนดการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร9-19 พ.ค. 62 ประกาศผล29...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คุณสมบัติผู้สมัครคณะ/สาขา/จำนวนรับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ...

การรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รอบสอบตรง-ชิงทุน 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562   คณะ/สาขา/คุณสมบัติ กำหนดการรับสมัคร  ดาว์นโหลดระเบียบการ ไปที่เว็บไซต์โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับเข้าศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คุณสมบัติผู้สมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คณะวิทยาศาสตร์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม