Home Tags Gatpat

Tag: gatpat

ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT 2562

จากการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2562 ได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้มีการรายงานผล สถิติพื้นฐาน และจํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ จําแนกตามรายวิชา ดังต่อไปนี้  สถิติพื้นฐาน การสอบ GAT/PAT ประจําปี 2562...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม