Home Tags มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Tag: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5/2 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2  โครงการ/คุณสมบัติ รอบที่ 5/2 โควตาพิเศษสำนักวิชานวัตกรรมสังคม (สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ) รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  โครงการ/คุณสมบัติ ระบบรับตรงอิสระ รับตรงอิสระ การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 4 Admission 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission   องค์ประกอบ  กำหนดการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร9-19 พ.ค. 62 ประกาศผล29 พ.ค. 62 สัมภาษณ์31 พ.ค. –...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีผลคะแนนตามที่หลักเกณฑ์กำหนดดูในรูปประกอบท้ายล่าง หรือในระเบียบการ  คณะ/สาขา/จำนวนรับ ตารางการปรับเพิ่มจำนวนการรับรอบที่ 3 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม