การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

1675

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมีผลคะแนนตามที่หลักเกณฑ์กำหนดดูในรูปประกอบท้ายล่าง หรือในระเบียบการ

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

ตารางการปรับเพิ่มจำนวนการรับรอบที่ 3

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บ MyTCAS : 17-29 เมษายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ : 10-14 พฤษภาคม 2562
สละสิทธิ์ :  17 – 18 พฤษภาคม 2562

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ