Home Tags มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tag: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  คณะ/สาขา/คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์ ...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 Admission 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission   ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำ ...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน    คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม