การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 4 Admission 2562

1378

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

 องค์ประกอบ

 กำหนดการรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัคร
  9-19 พ.ค. 62
 • ประกาศผล
  29 พ.ค. 62
 • สัมภาษณ์
  31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
 • สละสิทธิ์
  7-8 มิ.ย. 6

 ดาว์นโหลดองค์ประกอบ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ