การรับเข้าศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

1774
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร


กำหนดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร 17-29 เม.ย. 62
  • ประกาศผล 9 พ.ค. 62
  • สัมภาษณ์ 10-14 พ.ค. 62
  • สละสิทธิ์ 17-18 พ.ค. 62

ไปที่เว็บไซต์โครงการ