การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

2782

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

รับตรงอิสระ และ โครงการพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ

*ปรับเพิ่มจำนวนรับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ รับตรงอิสระ

กำหนดการ หลักสูตรนานาชาติ

รับตรงอิสระ และ โครงการพิเศษ

 ดาว์นโหลดระเบียบการ 

หลักสูตรนานาชาติ

 ดาว์นโหลดระเบียบการ 

ไปที่เว็บไซต์โครงการ