การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

6877

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

 กำหนดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร
    30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62
  • ประกาศผล
    17 มิ.ย. 62
  • ยืนยันสิทธิ์
    17-18 มิ.ย. 62

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ