การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

2953

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 โครงการ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 กำหนดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร
    30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62
  • ประกาศผล
    17 มิ.ย. 62
  • ยืนยันสิทธิ์
    17-18 มิ.ย. 62

ไปที่เว็บไซต์โครงการ