การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 Admission 2562

3287

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission 

 องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

 กำหนดการรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัคร
  9-19 พ.ค. 62
 • ประกาศผล
  29 พ.ค. 62
 • สัมภาษณ์
  31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
 • สละสิทธิ์
  7-8 มิ.ย. 6

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ