การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 4 Admission 2562

3826

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission 

 องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำ

 กำหนดการรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัคร
  9-19 พ.ค. 62
 • ประกาศผล
  29 พ.ค. 62
 • สัมภาษณ์
  31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
 • สละสิทธิ์
  7-8 มิ.ย. 6

 ดาว์นโหลดองค์ประกอบ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ