การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

1769

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ