การรับเข้าศึกษา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

3188

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 คณะที่เปิดรับ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

*คุณสมบัติเฉพาะดูได้ในระเบียบการท้ายล่าง

กำหนดการรับสมัคร

ตามกำหนดการ ทปอ. *ดูรายละเอียดของแต่ละคณะในระเบียบการ
รับสมัครผ่านเว็บ MyTCAS : 17-29 เมษายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ : 10-14 พฤษภาคม 2562
สละสิทธิ์ :  17-18 พฤษภาคม 2562

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ