การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

3298

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

*คุณสมบัติและเกณฑ์เพิ่มเติมดูได้ในระเบียบการท้ายล่าง

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

จาก ประกาศเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ

 กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ