การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

2461

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

ดูได้ในระเบียบการท้ายล่าง *โปรดตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งก่อนการทำการสมัครใดใด

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

*จากประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มีการปรับเปลี่ยนจำนวนรับ ของคณะศึกษาศาสตร์


กำหนดการรับสมัคร

 

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ