การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

2781

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

  คุณสมบัติผู้สมัครองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำดูในระเบียบการท้ายล่าง

กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ